Koolitustingimused: AM Kategooria (mopeed)

alates 14 eluaastast

    20 X 45 min. teooria

      8 X 45 min. sõit

KOKKU: 320 EUROT

Vajalik lapsevanema kirjalik nõusolek.