Koolitustingimused: B kategooria

Õpinguid saab alustada alates  15,5 eluaastast.

Piiratud juhilubadega (al.16 eluaastast) saab sõita ainult Eestis kahe aastase staažiga juhendajaga (lapsevanem või

volitatud isik).

    28 X 45 min. teooria

    20 X 45 min. sõit

  KOKKU : 450.- (manuaal)

                       470.- (automaat)

Lisaks põhikursusele tuleb läbida:* esma-abi koolitus (16h)

                                                            *pimeda aja koolitus

                                       1 X 45 min. teooria + 1 X 45 min. sõit

                                                              *libedasõidu koolitus

                                        2 X 45 min. teooria + 1 X 45 min. sõit

Minimaalne kursuse kestvus 6 nädalat.

Kohe peale esmaste juhilubade kättesaamist saab registree-

ruda lõppastme koolitusele: 4 X 45 min. teooria

                                                    2 X 45 min. sõit

  Esmane juhiluba kehtib 24 kuud.