Koolitustingimused: B kategooria

Õpinguid saab alustada alates  15,5 eluaastast.

Piiratud juhilubadega (alates 16 eluaastast) saab sõita ainult Eestis kahe aastase staažiga juhendajaga (lapsevanem või volitatud isik).

         28 X 45 min. teooria

        30 X 45 min. sõit

          KOKKU : 1200.-

                       

Lisaks põhikursusele tuleb läbida:* esmaabi koolitus  (16 tundi)  

                                                                           " pimedaaja koolitus                                                                              

                                                     1 X 45 min. teooria + 1 X 45 min. sõit

                                                                          *libedasõidu riskivältimise koolitus

                                                    2 X 45 min. teooria + 1 X 45 min. sõit

Minimaalne kursuse kestvus 4 nädalat.

Kohe peale esmaste juhilubade kättesaamist saab registreeruda

 lõppastme koolitusele: 4 X 45 min. teooria

                                                    2 X 45 min. sõit

  Esmane juhiluba kehtib 24 kuud.