JALGRATTA KOOLITUS

JALGRATTURITE KOOLITUS KEILA KOOLIS

Jalgratturite koolitust Keila Koolis korraldab

OÜ Ritmo.

Õpetaja: Villi Kaasik

E-mail: willy.kaasik@hotmail.com

Telef.  5010186

Õppemaks  tasuda Swedbank arveldusarve  numbrile OÜ Ritmo

EE472200001120071345,   selgitusse märkida kindlasti koolitatava nimi. 

Palume õpilasel tuua üks dok.foto(35x45) ja

tagastada lapsevanema või hooldaja poolt

täidetud taotlus.

Õppetestid : http://www.liikluskasvatus.ee/noored-kuni-15a/testid/ 

Meeldivat koostööd soovides

OÜ RITMO